Σταχτοθήκες

  1. Σταχτοθήκη μπωλ Φ 8,5 x 3,5
  2. Σταχτοθήκη κωνική κεφάλι Φ 8,5 x 2,5
  3. Σταχτοθήκη χοντρή Φ 12 x 3,5
  4. Σταχτοθήκη ροδέλα Φ 11,5 x 2,5
  5. Σταχτοθήκη ροδέλα Φ 12,5 x 4
  6. Σταχτοθήκη ροδέλα Φ 18 x 3,7
  7. Σταχτοθήκη ροδέλα αέρος Φ 12,5 x 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: