Ρόδια

  1. Ρόδι κλειστό στρογγυλό Φ 8 x 9
  2. Ρόδι κλειστό στρογγυλό Φ 89,5x 11
  3. Ρόδι κλειστό στρογγυλό Φ 12 x 14
  4. Ρόδι ανοιχτό στρογγυλό Φ12 x 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: