Πιάτα στρογγυλά / σουβέρ

  1. Πιάτο στρογγυλό Φ 30 x 4
  2. Πιάτο σουβέρ Φ 5 x 1
  3. Πιάτο σουβέρ Φ 7 x 1
  4. Πιάτο σουβέρ Φ 9 x 1,2
  5. Πιάτο σουβέρ Φ 10,5 x 1,2
  6. Πιάτο σουβέρ Φ 12 x 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: