Πιάτα ρηχά

  1. Πιάτο ρηχό Φ 13 x 1,8
  2. Πιάτο ρηχό Φ 17 x 2
  3. Πιάτο ρηχό Φ 19,5 x 2,5
  4. Πιάτο ρηχό Φ 22 x 2,5
  5. Πιάτο ρηχό Φ 25 x 13
  6. Πιάτο ρηχό Φ 29 x 3
  7. Πιάτο ρηχό Φ 34,5 x 3
  8. Πιάτο ρηχό (δίσκος) Φ 38 x 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: