Πιάτα με πατούρα

  1. Πιάτο με πατούρα Φ 16 x 3
  2. Πιάτο με πατούρα Φ 21 x 3,2
  3. Πιάτο με πατούρα Φ 25 x 4,5
  4. Πιάτο με πατούρα Φ 30 x 5,5
  5. Πιάτο με πατούρα Φ 35 x 6
  6. Πιάτο με πατούρα Φ 42 x 6,5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: