Πιάτα κωνικά

  1. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 15 x 3
  2. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 18 x 3,5
  3. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 21 x 4
  4. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 24 x 4
  5. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 26 x 4,8
  6. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 29 x 5
  7. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 33 x 6
  8. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 38 x 6,5
  9. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 42 x 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: