Μπωλ στρογγυλά

  1. Μπωλ στρογγυλά Φ 7 x 2,8
  2. Μπωλ στρογγυλά Φ 8 x 3,2
  3. Μπωλ στρογγυλά Φ 9 x 4
  4. Μπωλ στρογγυλά Φ 10,5 x 4
  5. Μπωλ στρογγυλά Φ 12 x 4,5
  6. Μπωλ στρογγυλά Φ 14 x 4,7
  7. Μπωλ στρογγυλά Φ 16 x 5,8
  8. Μπωλ στρογγυλά Φ 18 x 5,5
  9. Μπωλ στρογγυλά Φ 25 x 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: