Γλάστρες με χείλος

  1. Γλάστρα με χείλος Φ 9 x 6,5
  2. Γλάστρα με χείλος Φ 11,5 x 7,5
  3. Γλάστρα με χείλος Φ 13,5 x 9,5
  4. Γλάστρα με χείλος Φ 17 x 12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: