Γλάστρες κωνικές

  1. Γλαστράκι κωνικό Φ 8,5 x 8
  2. Γλαστράκι κωνικό Φ 10,5 x 10
  3. Γλαστράκι κωνικό Φ 13 x 12,5
  4. Γλαστράκι κωνικό Φ 16 x 15
  5. Γλαστράκι κωνικό Φ 19 x 16
  6. Γλαστράκι κωνικό Φ 21 x 18,5
  7. Γλαστράκι κωνικό Φ 25 x 22,5
  8. Γλαστράκι κωνικό Φ 28 x 25,5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: