Γλαστράκια / λεκανάκια με γραμμές

  1. Γραμμωτό γλαστράκι Φ 10,5 x 7
  2. Λεκανάκι ανοιχτό Φ 10 x 5,5
  3. Λεκάνη Β με γραμμές Φ 14,5 x 8
  4. Λεκάνη Β με γραμμές Φ 17,5 x 8,5
  5. Λεκάνη Β με γραμμές Φ 24 x 12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: