Διάφορα διακοσμητικά 7

  1. Κεφάλι αλόγου Φ17
  2. Άλογο Φ10
  3. Άνθρωπος Φ10
  4. Ναύτης Φ10
  5. Αυτοκίνητο Φ15
  6. Αυτοκίνητο Φ10