Διάφορα διακοσμητικά 4

  1. Άγκυρα Φ18
  2. Άγκυρα Φ10
  3. Τιμόνι Φ15
  4. Τιμόνι Φ10
  5. Τιμόνι Φ5
  6. Τσιπούρα Φ15
  7. Ψάρι Φ15