Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 1. Γλαστράκι κωνικό Φ 8,5 x 8
 2. Γλαστράκι κωνικό Φ 10,5 x 10
 3. Γλαστράκι κωνικό Φ 13 x 12,5
 4. Γλαστράκι κωνικό Φ 16 x 15
 5. Γλαστράκι κωνικό Φ 19 x 16
 6. Γλαστράκι κωνικό Φ 21 x 18,5
 7. Γλαστράκι κωνικό Φ 25 x 22,5
 8. Γλαστράκι κωνικό Φ 28 x 25,5