Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  1. Γλαστράκι κωνικό Φ 2,8 x 2,5
  2. Γλαστράκι κωνικό Φ 3,8 x 3,2
  3. Γλαστράκι κωνικό Φ 4,2 x 3,5
  4. Γλαστράκι κωνικό Φ 4,8 x 4
  5. Γλαστράκι κωνικό Φ 5,5 x 4,5
  6. Γλαστράκι κωνικό Φ 6,2 x 5,3
  7. Γλαστράκι κωνικό Φ 7,5 x 6,3