Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 1. Κωνικό Φ 8 x 6,5 σε χρώμα
 2. Κασπώ Φ 10,5 x 7,5 σε χρώμα
 3. Κασπώ Φ 13 x 11 σε χρώμα
 4. Κασπώ Φ 19 x 15,5 σε χρώμα
 5. Κασπώ Φ 25 x 20 σε χρώμα
 6. Κασπώ Φ 32 x 27,5 σε χρώμα
 7. Κασπώ Φ 16 x 14 σε χρώμα
 8. Κασπώ Φ 19 x 18,5 σε χρώμα