Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  1. Ρόδι κλειστό στρογγυλό Φ 8 x 9
  2. Ρόδι κλειστό στρογγυλό Φ 89,5x 11
  3. Ρόδι κλειστό στρογγυλό Φ 12 x 14
  4. Ρόδι ανοιχτό στρογγυλό Φ12 x 16