Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  1. Κώνος με βάση απλός Φ 14,5 x 10
  2. Κώνος με βάση με πατούρα Φ 14,5 x 10
  3. Καμπανάκι Φ 6 x 5
  4. Τακάκια μικρό μέγεθος Φ 80 x 4
  5. Τακάκια μεγάλο μέγεθος Φ 10,5,5