Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  1.  Ζαχαροθήκες Φ 11 x 11
  2. Κούπα Φ 12,5 x 9
  3. Μπωλ καπέλο Φ 10,5 x 4,5
  4. Καντιλοθήκη Φ 6,5 x 6
  5. Βάση κεριού Φ 12,5 x 3,5