Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 1. Μπωλ στρογγυλά Φ 7 x 2,8
 2. Μπωλ στρογγυλά Φ 8 x 3,2
 3. Μπωλ στρογγυλά Φ 9 x 4
 4. Μπωλ στρογγυλά Φ 10,5 x 4
 5. Μπωλ στρογγυλά Φ 12 x 4,5
 6. Μπωλ στρογγυλά Φ 14 x 4,7
 7. Μπωλ στρογγυλά Φ 16 x 5,8
 8. Μπωλ στρογγυλά Φ 18 x 5,5
 9. Μπωλ στρογγυλά Φ 25 x 7