Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 1. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 15 x 3
 2. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 18 x 3,5
 3. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 21 x 4
 4. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 24 x 4
 5. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 26 x 4,8
 6. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 29 x 5
 7. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 33 x 6
 8. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 38 x 6,5
 9. Πιάτα (Τάσα) κωνικά Φ 42 x 7