Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 1. Πιάτο ρηχό Φ 13 x 1,8
 2. Πιάτο ρηχό Φ 17 x 2
 3. Πιάτο ρηχό Φ 19,5 x 2,5
 4. Πιάτο ρηχό Φ 22 x 2,5
 5. Πιάτο ρηχό Φ 25 x 13
 6. Πιάτο ρηχό Φ 29 x 3
 7. Πιάτο ρηχό Φ 34,5 x 3
 8. Πιάτο ρηχό (δίσκος) Φ 38 x 2