Πυραργιλος

εργαστήρι αγγειοπλαστικής

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  1. Γλαστράκι κωνικό φαρδύπατο Φ 8 x 6,5
  2. Γλαστράκι κωνικό φαρδύπατο Φ 9 x 7,5
  3. Γλαστράκι κωνικό φαρδύπατο Φ 11,5 x 9,5
  4. Γλαστράκι κωνικό φαρδύπατο Φ 11,5 x 11